home Erasmus Plus 13 november 2015

login
login

the project the project

Partnership Partnership

Erasmus corner Erasmus corner

pages of Villeneuve pages of Villeneuve

pages of Kwidzyn pages of Kwidzyn

pages of Sitia pages of Sitia

pages of Osijek pages of Osijek

pages of Leon pages of Leon

pages of Durham pages of Durham

pages of Neringa pages of Neringa

pages of Corniglio pages of Corniglio

ICT workshop ICT workshop

Recycling Recycling

Compost Compost

School gardens School gardens

Recuperation of rain water Recuperation of rain water

Solar pannels workshop Solar pannels workshop

Model green school Model green school

Green glossary Green glossary

Puzzles and Quizzes Puzzles and Quizzes

Logo context Logo context

Billboards Billboards

Video adverts Video adverts

Green visitings Green visitings

Erasmus song Erasmus song

Magazine Magazine

Bilateral conferences Bilateral conferences

Videoconferences Videoconferences

Transnational meetings Transnational meetings

Camp in Italy Camp in Italy

Camp in England Camp in England

Camp in Spain Camp in Spain

Students feedbacks Students feedbacks

Evaluation questionnaires Evaluation questionnaires

Closing Ceremony Closing Ceremony

Reports and documents Reports and documents

Dissemination Dissemination

Erasmus day Erasmus day

One tree for... One tree for...  ERASMUS DIENA

  ERASMUS DAY 2016

Students represented the Erasmus Project, showed activity's and much more.
Mokyklos bendruomenei pristatyta ERASMUS + veikla, supažindinti su nuveiktais darbais.

  Moksleivių grupė kalbų stovyklose

  Lithuanian students on the language camps→First language camp in Italy

  ERASMUS SAVAITĖ EUROPA MANO DELNE

  Erasmus Day 2 Europe in my PALM


→The second language camp in the UK

  Erasmus Diena

  Erasmus Day 2017

ERASMUS day is a non seperable part of the week of foreign languages, celebration of the European Day of Languages. Eco team being in a superb mood were decorating Erasmus corner with new works, made video adverts,did crosswords and puzzles. We also had a Skype conference with friends from Spain. Enjoy watching a video about all activities we had.
Erasmus diena neatsiejama nuo užsienio kalbų savaitės veiklų, Europos kalbų dienos minėjimo. Eko komanda puikios nuotaikos lydimi ruošė, puošė Erasmus kampelio stendus, kūrė video reklamas, kryžiažodžius. Taip pat dalyvavo Skype video konferencijoje su projekto partneriais iš Ispanijos. Kviečiame pasižiūrėti mūsų linksmos savaitės video.


→Erasmus Day 2017


→Erasmus Day 2017 video and photos

  ERASMUS DIENA 2018

  ERASMUS DAY 2018

Erasmus diena šį kartą buvo skirta ne tik pasidalinti stovyklos įspūdžiais Ispanijoje, bet taip pat pristatyti trejų metų vykdytas projekto veiklas, pasidžiaugti rezultatais, pasidalinti mintimis, kaip Erasmus pakeitė mus.
This time ERASMUS DAY was dedicated not only to share impressions about the language camp in Spain but also review the project activities that have been carried out within three year, express our joy on the outcomes, exchange thoughts on how Erasmus changed us as individuals, school community, made us more eco friendly society.


→Photo gallery Erasmus Day 2018


→Language camp in Spain


→Erasmus song performed by students


flag corner articles billboards compost garden green glossary green visiting recycling flag corner articles billboards compost garden green glossary green visiting recycling flag corner articles billboards compost garden green glossary green visiting recycling flag corner articles billboards compost garden green glossary green visiting recycling flag corner articles billboards compost garden green glossary green visiting recycling flag corner articles billboards compost garden green glossary green visiting recycling flag corner articles billboards compost garden green glossary green visiting recycling flag corner articles billboards compost garden green glossary green visiting recyclingPolicy
Erasmus Plus w3c w3c Licenza Creative Commons

contacts home
Hello! We use cookies to give you the best.

Last Edit: October 2018